Se alla Rubriker

Farbenfenster Grosser Kathedralen Des 12. Und 13. Jahrhunderts/ 19 farbtafeln. Iris, 1947. Publishers binding. Good condition. Dustwrapper slightly torn. Richly illustrated.
Meisterwerke mittelalterlicher glasmalerei. 19 farbtafeln nach originalaufnahmen. Geleitwort von Ricard Huch.
ID Nr: 101171, SEK 90.

Ikoner från Novgorod till Ishavet. Raster Förlag, 1994. 109s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Skyddsomsaget något blekt på ryggen.
ID Nr: 101162, SEK 250.

Mittelalterliche Kirchenkunst in Finnland Eine auswahl von abbildungen nebst erklärendem text. Amos Anderson, Helsingfors, 1921. 141p. Publishers binding. Good condition. Richly illustrated.
Redaktions-Ausschuss: Y. Hirn, J.J. Tikkanen, Carolus Lindberg, Amos Anderson und Oskar Öflund.
ID Nr: 101170, SEK 250.

Ravenna Felix Con 54 illustrazione, avec illustrations, with 54 pictures, mit 54 abbildungen. Edizioni A. Longo- Ravenna, 1969. opaginerad. Publishers binding. Good condition. Inscription on titlepage. Richly illustrated.
Sprache auch Deutch.
ID Nr: 101172, SEK 90.

Unsere kunstdenkmäler, Nos monuments d'art et d'histoire i nostri monumenti storici. XV -1964- 2. (utan årtal). 112s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101271, SEK 50.

Vitraux de France. Musée des Arts Décoratifs. Mai.Octobre 1953. Musée des Arts Décoratifs, 1953. 106p. Wrappered. Richly illustrated. Slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 207953, SEK 25.

Alexander / Binski, Jonathan / Paul: Age of Chivalry. Art in Plantagenet England 1200 -1400. Royal Academy of Arts, London, 1987. 575p. Wrappered. Richly illustrated. Very good condition.
ID Nr: 106788, SEK 170.

Alm, Henrik: Vad medeltida kyrkväggar berättar. Kooperativa Förbundets förlag, 1955. 119s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin. Illustrerad.
Medförfattare: Anna Alm.
ID Nr: 216944, SEK 70.

Alm, Henrik: Vad medeltida kyrkväggar berättar. Kooperativa Förbundets förlag, 1955. 119s. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
Medförfattare: Anna Alm.
ID Nr: 101220, SEK 70.

Andersson, Aron: Kyrklig konst från svensk medeltid. Almqvist & Wiksell, 1976. 77s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 217548, SEK 80.

Andersson, Aron: Ordet blev bild En bok om evangeliet i svensk medeltidskonst. Svenska Turistföreningens Förlag, 1957. 79s. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 101248, SEK 70.

Andersson, Aron: Viklaumadonnans mästare. Almqvist & Wiksell, 1962. 48 sid.16 pl. Häftad. Gott skick.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 18.
ID Nr: 101217, SEK 90.

Axel-Nilsson, Göran: Dekorativ stenhuggarkonst i yngre vasastil. (utan årtal). 526 + bilder. Klotband. Gott skick.
Zusammenfassung in Deutsch.
ID Nr: 101240, SEK 300.

Beckwith, John: Early Medieval Art Carolingian - ottonian - Romanesque. Thames and Hudson, 1985. 270p. Wrappered. Good condition. Illustrated. 206 illustrations, 53 in colour.
Serie. World Of Art
ID Nr: 101164, SEK 120.

Berg, Arno: Hugo Lous Mohr's Takmalerier i Oslo Domkyrka. Oslo Sparbank, 1952. 20 sid. Text + planscher. Klotband. Bandet något nött. Inlagan fin. Rikligt illustrerad.
Medförfattare: Reider Kjellberg.
ID Nr: 101234, SEK 150.

Blomqvist, Ragnar: Nyupptäckta medeltidsmålningar i Småland särtryck ur studier i konstvetenskap tillägnade Ewert Wrangel. A.-B. Skånska Centraltryckeriet, 1928. 18s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Häftesomslaget gulnat i kanterna. Bakre häftesomslaget löst. Sparsamt illustrerad.
ID Nr: 101236, SEK 60.

Bonnier, Ann Catherine: Den monastiska bildvärlden i Norden Föredrag vid det 10:e nordiska symposiet för ikonografiska studier i Vadstena 1986. ICO/ Riksantikvarieämbetet, 1990. 157s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
Medred. Mereth Lindgren och Marian Ullén. Mit deutschen Zusammenfassungen..
ID Nr: 101257, SEK 130.

Borelius, Aron: Romansque mural paintings in Östergötland. Norstedt och söners förlag, 1956. 212 sid.+ reprod.+ plates for comparison. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Illustrerad. Ouppsprättad. Bandet något gulnat i kanterna.
ID Nr: 101274, SEK 300.

Broby-Johansen, R.: Den danske Billebibel de middelalderlige kalkmalerier i de danske kirker. Gyldendal, 1947. 225s. Skinnryggsband. Gott skick. Rikligt illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Färgat övre snitt. Ryggen i mockaskinn.
ID Nr: 101284, SEK 250.

Clausen, H. V.: Medeltidens konst. Norstedt och söners förlag, 1927. 193s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Illustrerad.
ID Nr: 101213, SEK 70.

Cornell, Henrik: Die Malerschule von Tierp. Albert Bonniers förlag, 1965. 100p. Wrappered. Cover slightly rubbed on the edges. Corpus fine. Unopened. Richly illustrated.
Medförfattare: Sigurd Wallin.
ID Nr: 101169, SEK 200.

Cornell, Henrik: Johannes Rosenrod. Albert Bonniers förlag, 1962. 90p. Wrappered. Good condition.
Ein schwedischer maler von 1437. Mitred.: Sigurd Wallin.
ID Nr: 200164, SEK 100.

Cornell, Henrik: Norrlands kyrkliga konst under medeltiden Akademisk afhandling. Almqvist & Wiksell, 1918. 269s. Häftad. Sliten. Illustrerad.
ID Nr: 101289, SEK 200.

Cornell, Henrik: Roslagsmästaren. Albert Bonniers förlag, 1964. 48s. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Skyddsomslaget fläckat och nött. Rikligt illustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
Medförfattare: Sigurd Wallin.
ID Nr: 101168, SEK 90.

Cornell / Wallin, Henrik / Sigurd: Johannes Rosenrod. En svensk målare från 1437. Albert Bonniers förlag, 1962. 86s. Häftad. Rikligt illustrerad. 44 planschsidor, i huvudsak från Tensta kyrka i Uppland.
ID Nr: 215795, SEK 275.

Diaz, Emilio Orozco: Form and Colour. The Royal Chapel of Granada The great cycles of art. Albaicin/Sadea, 1971. 6 s. Text + 33 bilder. Wrappered. Wrapper loose. Inscription on titlepage.
ID Nr: 101974, SEK 60.

Estham, Inger: Birgittinska textilier.Bridgettine textiles. Statens Historiska Museum., 1991. 55s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 104836, SEK 130.

Fett, Harry: Vår frue Jomfru Maria. Gyldendal, 1937. 112s. Klotband. Ryggen något trasig i övre kanten. Illustrerad. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 101310, SEK 100.

Friedl, Antonin: Magister Theodoricus. Das Problem seiner malerischen Form. Artia, Prag, 1956. 339p. Decorated cloth binding. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 217466, SEK 120.

Geijer, Agnes: Medeltidsskrudar från Uppsala Domkyrka. Almqvist & Wiksell, 1948. 12s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Särtryck ur Upplands Fornminnesförenings Årsbok 1947.
ID Nr: 101469, SEK 50.

Guillaume/Linephty, Maur: La Châsse de Sainte-Ursule de Hans Memling. Elsevier, 1958. 34p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly torn. Else fine. Illustrated.
ID Nr: 101268, SEK 250.

Hirn, Yrjö: L'art religieux Finlandais au moyen age choix de reproductions de monuments avec texte explicatif. Söderström & C.o, Helsingfors, 1921. 139p. Half -leather binding. Covers slightly worn. Raised bands. Upper gilt-edging. Marbeled endpapers.
J.J. Tikkanen, Carolus Lindberg, Amos Anderson, Oskar Öflund.
ID Nr: 101233, SEK 375.

Huyghe, René ( red. ): Larousse Encyclopedia of Byzantine and Medieval Art. Hamlyn, 1974. 415p. Wrappered. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 106060, SEK 140.

Ivanov, Vladimir: Das grosse buch der russischen Ikonen. Herder.Freiburg-Basel-Wien., 1988. 228p. Clothbinding with dustwrapper. Very good condition. Richly illustrated. With kassette.
ID Nr: 101160, SEK 350.

Johnson, James Rosser: The Radiance of Chartres Studies in the early stained glass of the Cathedral. Phaidon Press, London, 1964. 96p. Wrappered. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 101270, SEK 50.

Karling, Sten: Ikonografiska studier framlagda vid det nordiska symposiet för ikonografiskt studium på Julita slott 1970. Almqvist & Wiksell, 1972. 156s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något nött i kanterna. Illustrerad. Ouppsprättad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariska serien 26.
ID Nr: 101211, SEK 80.

Lexow, Einar: Bergen - Fortidsminder og kunstverker. John Griegs forlag, Bergen, 1930. 125s. Dekorerat klotband. Gott skick. Illustrerad. Anteckningar på titelbladet.
ID Nr: 101309, SEK 120.

Lindblom, Andreas: Björsätersmålningarna The legends of ST. Thomas Becket and of the holy cross. Nordisk Rotogravyr, 1953. 79s. Förlagsband med pappersomslag. Gott skick. Illustrerad. Pappersomslaget gulnat och något nött i kanterna.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets akademien.
ID Nr: 101263, SEK 130.

Ljungman, Ulrika: Bidrag till tydning av bilderna i Dädesjö ödekyrkas tak. Almqvist & Wiksell, 1969. 34s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ouppsprättad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 37.
ID Nr: 101472, SEK 90.

Ljungman, Ulrika: Bidrag till tydning av bilderna i Dädesjö ödekyrkas tak. Almqvist & Wiksell, 1969. 34s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ouppsprättad. Färgad rest av prislapp på bakre häftesomslaget.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 37. Summery in English.
ID Nr: 101219, SEK 45.

Lundberg, Erik: Albertus Pictor. Norstedt och söners förlag, 1961. Klotband. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet.
Sveriges allmänna konstförenings publikation LXX.
ID Nr: 1519, SEK 175.

Lundberg, Erik: Albertus Pictor. Norstedt och söners förlag, 1961. 260s. Häftad. Bandet något fläckigt. Inlagan fin. Illustrerad.
Sveriges Allmänna Konstförenings pubikation LXX.
ID Nr: 101173, SEK 110.

Lundberg, Erik: Albertus Pictor. Sveriges allmänna konstförenings publikation LXX. Sveriges Allmänna Konstförening, 1961. 260s. Häftad. Fotoillustrerad. Ouppsprättad. Bandets främre omslag med enstaka fläckar
ID Nr: 217549, SEK 90.

Malmborg, Boo von: Medeltida Träskulptur i Enångers kyrkomuseum. Illustrerd katalog. Mit einer deutschen Zusammenfassung. Lantmännens Tryckeri Westlund & Co, Gefle, 1934. 48 sidor + 32 planscher. Häftad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 105574, SEK 120.

Malmström, Elis: Har Dädesjö-mästaren Sighmunder varit i Canterbury ?. Smålandspostens Boktryckeri AB., 1958. 11s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Särtryck ur Växjö stifts Hembygdskalender 1958.
ID Nr: 101468, SEK 50.

Martindale, Andrew: Gothic Art. Thames and Hudson, 1986. 287p. Wrappered. Richly illustrated. Very good condition.
"206 illustrations, 32 in colour"
ID Nr: 106642, SEK 90.

Nordström, Carl-Otto: Ravennastudien Ideengeschichtliche und ikonographische Untersuchungen über die Mosaiken von Ravenna. Almqvist & Wiksell, 1953. 150p. Cased boards with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Illustrated.
ID Nr: 101285, SEK 150.

Qvarnström, A. W.: Medeltidsmålningarne i Söderala kyrka. Söderhamns Lithografiska aktiebolag., 1911. opaginerad. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101473, SEK 150.

Rácz, István: Art treasures of medieval Finland. London, 1962. 244p. Linenbinding. Good condition.
ID Nr: 204762, SEK 110.

Ramson, Sidsel: Som himlens store hvaelv.Like the great vault of heaven. Ribe domkirke. Borgen, 1988. 177p. Clothbinding with dustwrapper. Very good condition. Richly illustrated.
ID Nr: 101246, SEK 340.

Rice, David Talbot: Russian icons. The King Penguin Books, 1947. 40 + 16 bilder. Pappband. Bandet något skevt. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 104566, SEK 190.

Ritz, Gislind: Hinterglasmalerei Geschichte Erscheinung Technik. Georg D. W. Callwey, 1975. 172+ 48 bilder. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper torn. Else fine. Illustrated.
ID Nr: 106061, SEK 330.

Roosval, Johnny: Fornkristen konst samt bysantinsk och karolingisk. Albert Bonniers förlag, 1933. 251s. Halvklotband. Gott skick. Marmorerade pärmar. Illustrerad.
Bonniers Allmänna Konsthistoria under redaktion av Axel L. Romdahl.
ID Nr: 101255, SEK 110.

Roosval, Johnny: Utställningen af äldre Kyrklig Konst i Hernösand 1912. Stockholm, 1914. 183s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Häftesomslaget något gulnat. Illustrerad. Ouppsprättad. Anteckningar i blyerts på insidan främre häftesomslaget.
Detta är exemplaret 279.
ID Nr: 101227, SEK 125.

Salvén, Erik: Utställning af Äldre kyrklig konst Katalog. Hudiksvall, 1913. 139s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något upprivet i kanterna.
ID Nr: 101204, SEK 50.

Sandström, Sven: The Programme for the Decoration of the Belvedere of Innocent Vlll Särtryck ur Konsthistorisk Tidskrift 1960: 1-2. (not dated). 75p. Wrappered. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 101475, SEK 90.

Saxtorph, Niels M.: Danmarks kalkmalerier. Politikens Forlag A/S, 1986. 278s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Illustrerad. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 101261, SEK 140.

Schöldstein, Christina: Guld och Azur. En introduktion till ikonografin. Artos, 2004. 312s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Nyskick.
ID Nr: 12293, SEK 160.

Smirnova, Engelina: Moscow Icons 14th - 17th centuries. Aurora Art Publishers, Leningrad, 1989. 322p. Linenbinding with dustwrapper. Very good condition. Richly illustrated. Blind-stamped. With cassette.
ID Nr: 101159, SEK 400.

Stolpe, Herman: Sant Göran - med gloria eller utan. Allhems Förlag, 1971. 19s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101199, SEK 60.

Svanberg, Jan: Stenmästarbilder i Nordens romanska konst. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1972. sidorna 16-42. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Handskriven dedikation från författaren till Erland
Särtryck ur Ikonografiska studier, Kungl. Vitterhetsakademiens handlingar, Antikvariska Serien 26
ID Nr: 106866, SEK 80.

Swartling, Ingrid: Dopfunten från Österfärnebo. (utan årtal). Sidorna 65-77. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick. Utan tryckår och ort
Särtryck ur "Från Gästrikland 1965"
ID Nr: 106729, SEK 60.

Swartling, Ingrid: Haaken Gulleson Skulptör. Statens Historiska Museum, 1968. 51 bilder. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Bild: Sören Hallgren.
ID Nr: 101208, SEK 70.

Söderberg, Bengt: Mäster Sighmunder i Dädesjö Dädesjö medeltidskrka och dess målningar. Allhems Förlag, 1957. 138s. Linneband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Skyddsomslaget trasigt. Illustrerad.
ID Nr: 101151, SEK 240.

Söderberg, Bengt: Svenska Kyrkomålningar från Medeltiden. Natur och kultur, 1951. 282s. Dekorerat klotband. Bandet något fläckigt. Inlagan fin. Främre häftesomslag medbundet. Rikligt illustrerad. 4 färgplanscher, 164 planschbilder i djuptryck och 62 bilder i boktryck.
Tryckt i 3 300 ex.
ID Nr: 101242, SEK 350.

Talbot Rice, T.: icons. Studio Editions, 1990. 143s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 101161, SEK 350.

Trotzig, Aina: Christus Resurgens Apparet Mariae Magdalenae En ikonografisk studie med tonvikt på motivets framställning i den tidiga medeltidens konst. 1973. 114 sid.+5 bil.+ 61illust. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Illustrerad. Lösa sidor i början och slutet av boken.
Résumé på franska.
ID Nr: 217157, SEK 70.

Tuulse, Armin: Romansk konst i Norden. Albert Bonniers förlag, 1968. 165s. Inbunden. Bandet något nött. Inlagan fin.
ID Nr: 204721, SEK 250.

Tuulse, Armin: Romansk konst i Norden. Albert Bonniers förlag, 1968. 165s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Bandet har stötta hörn och något stött nederkant på främre pärmen. Skyddsomslaget är nött i kanterna.Inlagan är fin.
ID Nr: 101239, SEK 250.

Wadsjö, Harald: Gravkonst. Samfundet för hembygdsvård, Lund, 1930. 130s. Häftad. Rikligt illustrerad. Något nött i kanterna. Bakre häftesomslaget har ett veck i övre hörnet, annars i gott skick.
ID Nr: 101165, SEK 220.

Wadsjö, Harald: Kyrkogårdskonst. Avbildningar från äldre svenska kyrkogårdar. Arkitekturminnesföreningen Kungl. Konsthögskolan. AB Svenska Teknologföreningens Förlag, 1919. Samtida halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Övre guldsnitt. 77 sidor text + planschsidor med 420 illustrationer. Numrerad 130/250. Bandet med endast lätt nötta kanter.
"Kulturhistorisk inledning" av Sune Ambrosiani
ID Nr: 106627,

Wild, Doris: Ikonen Kirchliche kunst des ostens. Hallwag, 1946. 10 sid + XXll tafel. Cased boards. Spine/backstrip slightly torn at the top. Covers slightly worn. Corpus fine. Inscription on endpaper.
ID Nr: 104538, SEK 75.

Wrangel, Ewert: Medeltidsmålningarna i Dädesjö och öfvergången från romansk stil till gotik. Wahlström & Widstrand, 1918. 45 si. + 14 pl. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
Medförfattare: Otto Rydbeck. Résumé en Francais.
ID Nr: 101260, SEK 100.