Se alla Rubriker

Arkitektur, Kyrkokonst

Farbenfenster Grosser Kathedralen Des 12. Und 13. Jahrhunderts/ 19 farbtafeln. Iris, 1947. Iris, In German. Publishers binding. Good condition. Dustwrapper slightly torn. Richly illustrated.
Meisterwerke mittelalterlicher glasmalerei. 19 farbtafeln nach originalaufnahmen. Geleitwort von Ricard Huch.
ID Nr: 101171, SEK 90.

Ikoner från Novgorod till Ishavet. Raster Förlag, 1994. 109s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Skyddsomsaget något blekt på ryggen.
ID Nr: 101162, SEK 250.

Mittelalterliche Kirchenkunst in Finnland Eine auswahl von abbildungen nebst erklärendem text. Amos Anderson, Helsingfors, 1921. Amos Anderson, Helsingfors, In German. 141p. Publishers binding. Good condition. Richly illustrated.
Redaktions-Ausschuss: Y. Hirn, J.J. Tikkanen, Carolus Lindberg, Amos Anderson und Oskar Öflund.
ID Nr: 101170, SEK 250.

Ravenna Felix Con 54 illustrazione, avec illustrations, with 54 pictures, mit 54 abbildungen.. Edizioni A. Longo- Ravenna, 1969. Edizioni A. Longo- Ravenna, In English/French/Italian. opaginerad. Publishers binding. Good condition. Inscription on titlepage. Richly illustrated.
Sprache auch Deutch.
ID Nr: 101172, SEK 90.

Unsere kunstdenkmäler, Nos monuments d'art et d'histoire i nostri monumenti storici. XV -1964- 2. (utan årtal). 112s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101271, SEK 50.

Vitraux de France. Musée des Arts Décoratifs. Mai.Octobre 1953. Musée des Arts Décoratifs, 1953. Musée des Arts Décoratifs, In French. 106p. Wrappered. Richly illustrated. Slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 207953, SEK 25.

Alexander / Binski, Jonathan / Paul: Age of Chivalry. Art in Plantagenet England 1200 -1400. Royal Academy of Arts, London, 1987. Royal Academy of Arts, London, In English. 575p. Wrappered. Richly illustrated. Very good condition.
ID Nr: 106788, SEK 170.

Alm, Henrik: Vad medeltida kyrkväggar berättar. Kooperativa Förbundets förlag, 1955. 119s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin. Illustrerad.
Medförfattare: Anna Alm.
ID Nr: 216944, SEK 70.

Alm, Henrik: Vad medeltida kyrkväggar berättar. Kooperativa Förbundets förlag, 1955. 119s. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
Medförfattare: Anna Alm.
ID Nr: 101220, SEK 70.

Andersson, Aron: Kyrklig konst från svensk medeltid. Almqvist & Wiksell, 1976. 77s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 217548, SEK 80.

Andersson, Aron: Ordet blev bild En bok om evangeliet i svensk medeltidskonst.. Svenska Turistföreningens Förlag, 1957. 79s. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 101248, SEK 70.

Andersson, Aron: Viklaumadonnans mästare. Almqvist & Wiksell, 1962. 48 sid.16 pl.. Häftad. Gott skick.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 18.
ID Nr: 101217, SEK 90.

Axel-Nilsson, Göran: Dekorativ stenhuggarkonst i yngre vasastil. (utan årtal). 526 + bilder. Klotband. Gott skick.
Zusammenfassung in Deutsch.
ID Nr: 101240, SEK 300.

Beckwith, John: Early Medieval Art Carolingian - ottonian - Romanesque.. Thames and Hudson, 1985. Thames and Hudson, In English. 270p. Wrappered. Good condition. Illustrated. 206 illustrations, 53 in colour.
Serie. World Of Art
ID Nr: 101164, SEK 120.

Berg, Arno: Hugo Lous Mohr's Takmalerier i Oslo Domkyrka. Oslo Sparbank, 1952. Oslo Sparbank, På norska. 20 sid. Text + planscher. Klotband. Bandet något nött. Inlagan fin. Rikligt illustrerad.
Medförfattare: Reider Kjellberg.
ID Nr: 101234, SEK 150.

Blomqvist, Ragnar: Nyupptäckta medeltidsmålningar i Småland särtryck ur studier i konstvetenskap tillägnade Ewert Wrangel.. A.-B. Skånska Centraltryckeriet, 1928. A.-B. Skånska Centraltryckeriet, 18s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Häftesomslaget gulnat i kanterna. Bakre häftesomslaget löst. Sparsamt illustrerad.
ID Nr: 101236, SEK 60.

Bonnier, Ann Catherine: Den monastiska bildvärlden i Norden Föredrag vid det 10:e nordiska symposiet för ikonografiska studier i Vadstena 1986. ICO/ Riksantikvarieämbetet, 1990. ICO/ Riksantikvarieämbetet, 157s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
Medred. Mereth Lindgren och Marian Ullén. Mit deutschen Zusammenfassungen..
ID Nr: 101257, SEK 130.

Borelius, Aron: Romansque mural paintings in Östergötland. Norstedt och söners förlag, 1956. På svenska/engelska. 212 sid.+ reprod.+ plates for comparison.. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Illustrerad. Ouppsprättad. Bandet något gulnat i kanterna.
ID Nr: 101274, SEK 300.

Broby-Johansen, R.: Den danske Billebibel de middelalderlige kalkmalerier i de danske kirker.. Gyldendal, 1947. På danska. 225s. Skinnryggsband. Gott skick. Rikligt illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Färgat övre snitt. Ryggen i mockaskinn.
ID Nr: 101284, SEK 250.

Clausen, H. V.: Medeltidens konst. Norstedt och söners förlag, 1927. 193s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Illustrerad.
ID Nr: 101213, SEK 70.

Cornell, Henrik: Die Malerschule von Tierp. Albert Bonniers förlag, 1965. In German. 100p. Wrappered. Cover slightly rubbed on the edges. Corpus fine. Unopened. Richly illustrated.
Medförfattare: Sigurd Wallin.
ID Nr: 101169, SEK 200.

Cornell, Henrik: Johannes Rosenrod. Albert Bonniers förlag, 1962. In German. 90p. Wrappered. Good condition.
Ein schwedischer maler von 1437. Mitred.: Sigurd Wallin.
ID Nr: 200164, SEK 100.

Cornell, Henrik: Norrlands kyrkliga konst under medeltiden Akademisk afhandling. Almqvist & Wiksell, 1918. 269s. Häftad. Sliten. Illustrerad.
ID Nr: 101289, SEK 200.

Cornell, Henrik: Roslagsmästaren. Albert Bonniers förlag, 1964. 48s. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Skyddsomslaget fläckat och nött. Rikligt illustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
Medförfattare: Sigurd Wallin.
ID Nr: 101168, SEK 90.

Cornell / Wallin, Henrik / Sigurd: Johannes Rosenrod. En svensk målare från 1437.. Albert Bonniers förlag, 1962. 86s. Häftad. Rikligt illustrerad. 44 planschsidor, i huvudsak från Tensta kyrka i Uppland.
ID Nr: 215795, SEK 275.

Diaz, Emilio Orozco: Form and Colour. The Royal Chapel of Granada The great cycles of art. Albaicin/Sadea, 1971. Albaicin/Sadea, In English. 6 s. Text + 33 bilder. Wrappered. Wrapper loose. Inscription on titlepage.
ID Nr: 101974, SEK 60.

Estham, Inger: Birgittinska textilier.Bridgettine textiles.. Statens Historiska Museum., 1991. Statens Historiska Museum., På svenska/engelska. 55s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 104836, SEK 130.

Fett, Harry: Vår frue Jomfru Maria. Gyldendal, 1937. På norska. 112s. Klotband. Ryggen något trasig i övre kanten. Illustrerad. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 101310, SEK 100.

Friedl, Antonin: Magister Theodoricus. Das Problem seiner malerischen Form. Artia, Prag, 1956. Artia, Prag, In German. 339p. Decorated cloth binding. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 217466, SEK 120.

Geijer, Agnes: Medeltidsskrudar från Uppsala Domkyrka. Almqvist & Wiksell, 1948. 12s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Särtryck ur Upplands Fornminnesförenings Årsbok 1947.
ID Nr: 101469, SEK 50.

Guillaume/Linephty, Maur: La Châsse de Sainte-Ursule de Hans Memling. Elsevier, 1958. Elsevier, In French. 34p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly torn. Else fine. Illustrated.
ID Nr: 101268, SEK 250.

Hirn, Yrjö: L'art religieux Finlandais au moyen age choix de reproductions de monuments avec texte explicatif. Söderström & C.o, Helsingfors, 1921. Söderström & C.o, Helsingfors, In French. 139p. Half -leather binding. Covers slightly worn. Raised bands. Upper gilt-edging. Marbeled endpapers.
J.J. Tikkanen, Carolus Lindberg, Amos Anderson, Oskar Öflund.
ID Nr: 101233, SEK 375.

Huyghe, René ( red. ): Larousse Encyclopedia of Byzantine and Medieval Art. Hamlyn, 1974. Hamlyn, In English. 415p. Wrappered. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 106060, SEK 140.

Ivanov, Vladimir: Das grosse buch der russischen Ikonen. Herder.Freiburg-Basel-Wien., 1988. Herder.Freiburg-Basel-Wien., In German. 228p. Clothbinding with dustwrapper. Very good condition. Richly illustrated. With kassette.
ID Nr: 101160, SEK 350.

Johnson, James Rosser: The Radiance of Chartres Studies in the early stained glass of the Cathedral. Phaidon Press, London, 1964. Phaidon Press, London, In English. 96p. Wrappered. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 101270, SEK 50.

Karling, Sten: Ikonografiska studier framlagda vid det nordiska symposiet för ikonografiskt studium på Julita slott 1970. Almqvist & Wiksell, 1972. 156s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något nött i kanterna. Illustrerad. Ouppsprättad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariska serien 26.
ID Nr: 101211, SEK 80.

Lexow, Einar: Bergen - Fortidsminder og kunstverker. John Griegs forlag, Bergen, 1930. John Griegs forlag, Bergen, På norska. 125s. Dekorerat klotband. Gott skick. Illustrerad. Anteckningar på titelbladet.
ID Nr: 101309, SEK 120.

Lindblom, Andreas: Björsätersmålningarna The legends of ST. Thomas Becket and of the holy cross.. Nordisk Rotogravyr, 1953. På svenska/engelska. 79s. Förlagsband med pappersomslag. Gott skick. Illustrerad. Pappersomslaget gulnat och något nött i kanterna.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets akademien.
ID Nr: 101263, SEK 130.

Ljungman, Ulrika: Bidrag till tydning av bilderna i Dädesjö ödekyrkas tak. Almqvist & Wiksell, 1969. 34s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ouppsprättad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 37.
ID Nr: 101472, SEK 90.

Ljungman, Ulrika: Bidrag till tydning av bilderna i Dädesjö ödekyrkas tak.. Almqvist & Wiksell, 1969. 34s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ouppsprättad. Färgad rest av prislapp på bakre häftesomslaget.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 37. Summery in English.
ID Nr: 101219, SEK 45.

Lundberg, Erik: Albertus Pictor. Norstedt och söners förlag, 1961. Klotband. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet.
Sveriges allmänna konstförenings publikation LXX.
ID Nr: 1519, SEK 175.

Lundberg, Erik: Albertus Pictor. Norstedt och söners förlag, 1961. 260s. Häftad. Bandet något fläckigt. Inlagan fin. Illustrerad.
Sveriges Allmänna Konstförenings pubikation LXX.
ID Nr: 101173, SEK 110.

Lundberg, Erik: Albertus Pictor. Sveriges allmänna konstförenings publikation LXX. Sveriges Allmänna Konstförening, 1961. 260s. Häftad. Fotoillustrerad. Ouppsprättad. Bandets främre omslag med enstaka fläckar
ID Nr: 217549, SEK 90.

Malmborg, Boo von: Medeltida Träskulptur i Enångers kyrkomuseum. Illustrerd katalog. Mit einer deutschen Zusammenfassung.. Lantmännens Tryckeri Westlund & Co, Gefle, 1934. Lantmännens Tryckeri Westlund & Co, Gefle, 48 sidor + 32 planscher. Häftad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 105574, SEK 120.

Malmström, Elis: Har Dädesjö-mästaren Sighmunder varit i Canterbury ?. Smålandspostens Boktryckeri AB., 1958. Smålandspostens Boktryckeri AB., 11s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Särtryck ur Växjö stifts Hembygdskalender 1958.
ID Nr: 101468, SEK 50.

Martindale, Andrew: Gothic Art. Thames and Hudson, 1986. Thames and Hudson, In English. 287p. Wrappered. Richly illustrated. Very good condition.
"206 illustrations, 32 in colour"
ID Nr: 106642, SEK 90.

Nordström, Carl-Otto: Ravennastudien Ideengeschichtliche und ikonographische Untersuchungen über die Mosaiken von Ravenna. Almqvist & Wiksell, 1953. In German. 150p. Cased boards with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Illustrated.
ID Nr: 101285, SEK 150.

Qvarnström, A. W.: Medeltidsmålningarne i Söderala kyrka. Söderhamns Lithografiska aktiebolag., 1911. Söderhamns Lithografiska aktiebolag., opaginerad. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101473, SEK 150.

Rácz, István: Art treasures of medieval Finland. London, 1962. London, In English. 244p. Linenbinding. Good condition.
ID Nr: 204762, SEK 110.

Ramson, Sidsel: Som himlens store hvaelv.Like the great vault of heaven. Ribe domkirke. Borgen, 1988. Borgen, In Danish/English. 177p. Clothbinding with dustwrapper. Very good condition. Richly illustrated.
ID Nr: 101246, SEK 340.

Rice, David Talbot: Russian icons. The King Penguin Books, 1947. The King Penguin Books, 40 + 16 bilder. Pappband. Bandet något skevt. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 104566, SEK 190.

Ritz, Gislind: Hinterglasmalerei Geschichte Erscheinung Technik. Georg D. W. Callwey, 1975. Georg D. W. Callwey, In German. 172+ 48 bilder. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper torn. Else fine. Illustrated.
ID Nr: 106061, SEK 330.

Roosval, Johnny: Fornkristen konst samt bysantinsk och karolingisk. Albert Bonniers förlag, 1933. 251s. Halvklotband. Gott skick. Marmorerade pärmar. Illustrerad.
Bonniers Allmänna Konsthistoria under redaktion av Axel L. Romdahl.
ID Nr: 101255, SEK 110.

Roosval, Johnny: Utställningen af äldre Kyrklig Konst i Hernösand 1912. Stockholm, 1914. 183s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Häftesomslaget något gulnat. Illustrerad. Ouppsprättad. Anteckningar i blyerts på insidan främre häftesomslaget.
Detta är exemplaret 279.
ID Nr: 101227, SEK 125.

Salvén, Erik: Utställning af Äldre kyrklig konst Katalog. Hudiksvall, 1913. Hudiksvall, 139s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något upprivet i kanterna.
ID Nr: 101204, SEK 50.

Sandström, Sven: The Programme for the Decoration of the Belvedere of Innocent Vlll Särtryck ur Konsthistorisk Tidskrift 1960: 1-2. (not dated). In English. 75p. Wrappered. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 101475, SEK 90.

Saxtorph, Niels M.: Danmarks kalkmalerier. Politikens Forlag A/S, 1986. Politikens Forlag A/S, På danska. 278s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Illustrerad. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 101261, SEK 140.

Schöldstein, Christina: Guld och Azur. En introduktion till ikonografin. Artos, 2004. 312s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Nyskick.
ID Nr: 12293, SEK 160.

Smirnova, Engelina: Moscow Icons 14th - 17th centuries. Aurora Art Publishers, Leningrad, 1989. Aurora Art Publishers, Leningrad, In English. 322p. Linenbinding with dustwrapper. Very good condition. Richly illustrated. Blind-stamped. With cassette.
ID Nr: 101159, SEK 400.

Stolpe, Herman: Sant Göran - med gloria eller utan. Allhems Förlag, 1971. 19s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101199, SEK 60.

Svanberg, Jan: Stenmästarbilder i Nordens romanska konst. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1972. Berlingska Boktryckeriet, Lund, sidorna 16-42. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Handskriven dedikation från författaren till Erland
Särtryck ur Ikonografiska studier, Kungl. Vitterhetsakademiens handlingar, Antikvariska Serien 26
ID Nr: 106866, SEK 80.

Swartling, Ingrid: Dopfunten från Österfärnebo. (utan årtal). Sidorna 65-77. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick. Utan tryckår och ort
Särtryck ur "Från Gästrikland 1965"
ID Nr: 106729, SEK 60.

Swartling, Ingrid: Haaken Gulleson Skulptör. Statens Historiska Museum, 1968. Statens Historiska Museum, 51 bilder. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Bild: Sören Hallgren.
ID Nr: 101208, SEK 70.

Söderberg, Bengt: Mäster Sighmunder i Dädesjö Dädesjö medeltidskrka och dess målningar. Allhems Förlag, 1957. 138s. Linneband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Skyddsomslaget trasigt. Illustrerad.
ID Nr: 101151, SEK 240.

Söderberg, Bengt: Svenska Kyrkomålningar från Medeltiden. Natur och kultur, 1951. 282s. Dekorerat klotband. Bandet något fläckigt. Inlagan fin. Främre häftesomslag medbundet. Rikligt illustrerad. 4 färgplanscher, 164 planschbilder i djuptryck och 62 bilder i boktryck.
Tryckt i 3 300 ex.
ID Nr: 101242, SEK 350.

Talbot Rice, T.: icons. Studio Editions, 1990. Studio Editions, 143s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 101161, SEK 350.

Trotzig, Aina: Christus Resurgens Apparet Mariae Magdalenae En ikonografisk studie med tonvikt på motivets framställning i den tidiga medeltidens konst.. 1973. 114 sid.+5 bil.+ 61illust.. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Illustrerad. Lösa sidor i början och slutet av boken.
Résumé på franska.
ID Nr: 217157, SEK 70.

Tuulse, Armin: Romansk konst i Norden. Albert Bonniers förlag, 1968. 165s. Inbunden. Bandet något nött. Inlagan fin.
ID Nr: 204721, SEK 250.

Tuulse, Armin: Romansk konst i Norden. Albert Bonniers förlag, 1968. 165s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Bandet har stötta hörn och något stött nederkant på främre pärmen. Skyddsomslaget är nött i kanterna.Inlagan är fin.
ID Nr: 101239, SEK 250.

Wadsjö, Harald: Gravkonst. Samfundet för hembygdsvård, Lund, 1930. Samfundet för hembygdsvård, Lund, 130s. Häftad. Rikligt illustrerad. Något nött i kanterna. Bakre häftesomslaget har ett veck i övre hörnet, annars i gott skick.
ID Nr: 101165, SEK 220.

Wadsjö, Harald: Kyrkogårdskonst. Avbildningar från äldre svenska kyrkogårdar. Arkitekturminnesföreningen Kungl. Konsthögskolan. AB Svenska Teknologföreningens Förlag, 1919. AB Svenska Teknologföreningens Förlag, Samtida halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Övre guldsnitt. 77 sidor text + planschsidor med 420 illustrationer. Numrerad 130/250. Bandet med endast lätt nötta kanter.
"Kulturhistorisk inledning" av Sune Ambrosiani
ID Nr: 106627, SEK 0.

Wild, Doris: Ikonen Kirchliche kunst des ostens. Hallwag, 1946. Hallwag, In German. 10 sid + XXll tafel. Cased boards. Spine/backstrip slightly torn at the top. Covers slightly worn. Corpus fine. Inscription on endpaper.
ID Nr: 104538, SEK 75.

Wrangel, Ewert: Medeltidsmålningarna i Dädesjö och öfvergången från romansk stil till gotik. Wahlström & Widstrand, 1918. 45 si. + 14 pl.. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
Medförfattare: Otto Rydbeck. Résumé en Francais.
ID Nr: 101260, SEK 100.